TamirPackage

ساخت اپلیکیشن


به غیر از ساخت اپلیکیشن بازی ، ایده خوبیست که برای function ها قبل از شروع به نوشتن آن ،شروع به نوشتن تست آن کنید.

باگها به صورت ناخوانده می آیند ،اما نوشتن تست به صورت چشمگیری احتمال اشتباه را پایین می آورد.

مشخصا نوشتن unit test وقتگیر است . معمولا این سوال پیش می آید که آیا کار درستی است یا خیر .

اما مطمینا کدی که در 6 دقیقه نوشته شود ممکن است ساعاتی برای debug از شما وقت بگیرد ،پس بهتر است شروع کوچکی داشته باشید و خودتان را عادت بدهید، که Test-Driven Development(TTD) را انجام دهید.

به خصوص هنگامی که تازه شروع به کار کرده اید و چیزی ساده تولید میکنید.

به هر حال شما وقت کافی برای انجام این کار دارید چون مدیر پروژه ای وجود ندارد که تاریخ پایان کار را برای شما تعیین کرده باشد،مگر نه؟

ابزارهای تست بسیاری بر اساس کاری که انجام می دهید وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید.

+ نوشته شده در 1398/1/27ساعت 12:06 توسط باقری | | تعداد بازدید : 4